рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по физике

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по хозяйственному праву

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Контрольная работа: Електромашини

Контрольная работа: Електромашини

Задача 1. Визначити параметри і характеристики трифазного силового трансформатора

Трифазний три стрижневий двох обмотковий трансформатор з масляним охолодженням має наступн номінальні данні: нормальна потужність Sном, первинна напруга U1н,вторинна напруга U2н, втрати холостого ходу P, втрати короткого замикання Uк, струм холостого ходу I0 ; частота мережі живлення f=50 Гц.

Sном

U1н

U2н

P

 Pк

ВН/НН

I0

63000 110 10.5 73000 245000 Y/∆-11 10.5 0.6

По прийнятим даним трансформатора потрібно розрахувати:

1.         Коефіцієнт трансформації трансформатора.

2.         Номінальні струми і струми обмоток трансформатора.

3.         Параметри заступної схеми трансформатора. Накреслити заступну схему трансформатора.

4.         Номінальне і максимальне значення ККД трансформатора при активному (cos2=1,0) активно-індуктивному (cos2=0,8) навантаженнях.

5.         Побудувати криві залежності ККД трансформатора від коефіцієнта навантаження η =f(β) при cos2=1,0 cos2=0,8.

6.         Побудувати зовнішні характеристики трансформатора, змінюючи струм I2 від нуля до 1,2I2 при cos2=1,0 cos2=0,8.

7.         Побудувати векторну діаграму трансформатора, навантаженого до номінальної потужності активно-індуктивним навантаженням (cos2=0,8).

8.         Проаналізувати виконану задачу і зробити висновки.

До пункту 1. Номінальні фазні напруги обмоток визначаються в залежності від схеми з’єднання:

При з’єднанн обмоток трикутником(∆) фазна напруга дорівнює лінійній,

U2ф=U2л=1.2

При з’єднанн обмоток зіркою (Y) фазна напруга:

U1ф=U1л/=6/=3.46

Слід зазначити, що при умовній позначці схеми з’єднання обмоток трансформатора над рисою прийнято позначати схему з’єднання обмотки вищої напруги і під рискою – нижчо напруги.

Коефіцієнт трансформації трансформатора:

K= =2.88

До пункту 2. Якщо знехтувати струмом холостого ходу і втратами в трансформаторі, споживана S1 що віддається S2 трансформатором у номінальному режимі повні потужності дорівнюють номінальній потужності Sн , тобто S1= S2= Sн. Для трифазної мережі:

Sн= × Ui ×Ii .

Тоді:

I1л= =144.3

I2н==

Фазні струми визначаються через лінійні струми для заданої схеми з’єднання обмоток. При з’єднанні зіркою Iф=Iл, а трикутником Iф=Iл/.

До пункту 3. Для трифазного трансформатора звичайно відображується заступна схема однієї фази. Повний опір короткого замикання трансформатора:

Zк==

Де: U1фк-напруга на первинній обмотці в досліді короткого замикання,

U1фк==

Активний опір короткого замикання трансформатора:

Rк==

Реактивний опір короткого замикання трансформатора:

Xк==42.12

Для визначення опорів R1 R/2, X1 X/2 Т-подібної заступної схеми необхідно загальний опір Rк= R1+R/2 Xк= X1+ X/2 розподілити між їх складовими. Звичайно трансформатори проектуються так, щоб R1=R/2 X1=X/2.

З урахуванням цього:

R1=R/2= =0.6 X1=X/2==21.06

Повний опір вітки намагнічування:

Zm==

Де: I0ф- струм холостого ходу первинної обмотки,

I0ф==0.83

Активний опір вітки намагнічування:

Rm==

Реактивний опір вітки намагнічування:

Xm==11840.8

До пункту 4.ККД трансформатора:

При =1

η= 1 – =1

де: β=I2/I2н коефіцієнт навантаження трансформатора.

ККД трансформатора має максимальне значення при:

Β=0.43

При =0.8

η=0.99

При =1


β

0 0.1 0.25 0.5 0.75 1 1.75
η 0 0.98 0.991 0.991 0.998 0.99 0.997

при=0.8

β 0 0.1 0.25 0.5 0.75 1 1.25
η 0 0.98 0.99 0.99 0.997 0.996 0.993

До пункту 6. Зовнішня характеристика трансформатора U2=f(I2) дозволяє визначити, на скільки знижується напруга на виході трансформатора внаслідок спадання напруги ∆U на його внутрішньому опорі:

U2=U2н-∆U де

∆U=

Де:∆U(%)- відносна змінна напруги на затискачах вторинної обмотки навантаженого трансформатора,(%)

∆U(%) = β×(Uka×+Ukp)

Uka=1%

Ukp=3%

При cos =1

 sin

β1=0 β2=1.2

∆U(%)=0

∆U(%)=1.2

∆U=4.8

U2=395.8

При cos =0.8 sin.6

Β1=0 β2=1.2

∆U(%)=0 ∆U(%)=26.2

∆U=0 ∆U=104.8

U2= U2н =40 U2= 295.2 В

Будується максимальне значення магнитного потоку

Фм=Е1/4.44w1© 2009 База Рефератов