рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по физике

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по хозяйственному праву

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Курсовая работа: Приготування рідких лікарських форм із застосуванням концентрованих розчинів

Курсовая работа: Приготування рідких лікарських форм із застосуванням концентрованих розчинів

Зміст

Зміст. 3

Вступ. 4

1. Характеристика концентрованих розчинів та їх значення в аптечному виробництві 7

2. Загальні правила асептики санітарного режиму для забезпечення асептичних умов виготовлення концентрованих розчинів. 9

3. Бюреткові установки та піпетки. 12

4. Мірний посуд. 15

5. Перевірка відсутності механічних включень в розчинах. 17

6. Основні правила і способи розрахунків при виготовленні концентрованих розчинів  20

7. Розрахунки, пов'язані з укріпленням розведенням концентрованих розчинів  22

8. Особливості оформлення, контролю якості та зберігання концентрованих розчинів  24

9. Асортимент концентрованих розчинів для бюреткової установки. 25

10. Власна технологія рідких лікарських форм із використанням концентрованих розчинів. 26

Практична частина. 35

Висновки та рекомендації 54

Список використаної літератури. 56


Вступ

Поряд із застосуванням для готування розчинів чистих лікарських речовин і розчинників в аптечній практиц широко використовуються різні концентровані розчини. Концентровані розчини (рідини) являють собою водні розчини деяких лікарських речовин у строго визначеній концентрації, зазначеної у відповідних статтях ДФ.

У рецептах можуть виписуватися стандартні рідини і розчини іншої концентрації. При необхідност концентрати розбавляють відповідним кількістю розчинника і перетворюють у звичайні розчини, що використовують у складі лікарських форм. Концентрован розчини легко змішуються з водою, тому готування розчинів іншої концентрації не представляє яких-небудь труднощів. Застосування цього методу виготовлення рідких ліків дозволяє значно прискорити відпуск препарату хворому. Крім того, при використанні концентрованих розчинів зникає необхідність зважування нгредієнтів, використання допоміжного посуду і лійок, витрат часу, збільшується точність роботи і зменшується можливість помилок при готуванн ліків. Однак для невеликих аптек, що готують невелику кількість рідких лікарських форм, застосування цього методу не завжди виправдано. Необхідно пам'ятати, що не всякий концентрований розчин може бути використаний як напівфабрикат.

З цією метою застосовуються тільки ті розчини, що насамперед, мають достатню стійкість при збереженні. Концентрати повинні зберігатися у визначених встановлених умовах, що гарантують відсутність швидкого псування розчиненої речовини. Зберігають їх у добре укупоренных посудинах, у захищеному від світла місці, а в залежності від фізико-хімічних властивостей речовин, що входять у їхній склад, при температур не вище +25 °С чи в холодильнику (–3 – –5 °С). На посудину прикріплюють етикетку з указівкою найменування розчину, його концентрації, номера серії, дати готування і номера аналізу. Крім цього, кожен концентрований розчин ма визначений термін придатності, що повинний строго дотримуватися. Якщо розчин середовищем для розмноження мікроорганізмів, то, як правило, термін його збереження невеликий. Наприклад, 5% і 20% розчини глюкози зберігають протягом 2 доби. Зі збільшенням концентрації розчину глюкози до 40–50% термін його збереження збільшується до 10 доби, тому що підвищення осмотического тиску зменшує імовірність мікробного забруднення. Граничні терміни збереження концентрованих розчинів залежать від їхньої стійкості і коливаються від 2 до 20 днів. Однак зміна кольору, помутніння, поява осаду, нальоту, цвілі й інших зовнішніх змін є ознаками їхнього псування і непридатності для подальшого застосування, навіть якщо термін їхньої придатності не пройшов. Терміни придатност конкретних розчинів-заготівель різні, визначаються дослідним шляхом відображені у відповідній нормативній документації. Світлочутливі концентрован розчини варто зберігати в посудинах з темного скла. Концентровані розчини для бюреточної установки готують тільки масооб’ємним способом, використовуючи для цього мірні колби чи циліндри. При їхній відсутності кількість води можна розрахувати, знаючи щільність розчинів, коефіцієнти збільшення обсягу чи використовуючи табличні дані. Необхідно уникати одержання концентрацій, близьких до насичених, тому що при зниженні температури розчину можливе випадання в осад розчиненої речовини.

Концентровані розчини повинні виготовлятися в аптечних умовах, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Вода, що використовується для розчинення лікарських препаратів, повинна бути свежоперегнана і охолоджена, та зберігатися в закритій посудині. Безпосередньо перед процесом виготовлення концентрованих розчинів ретельно вимитий посуд обполіскують прокип'яченою дистильованою водою. Фільтри і вата для проціджування таких концентратів готуються з незапилених матеріалів по можливості без дотику рук. В ідеалі вони повинні бути простерилізовані. Під час фільтрації і проціджування розчини, що знаходяться в лійках, варто захищати від потрапляння пилу скляними пластинками чи іншими придатними матеріалами. Дотримання цих вимог необхідно щоб уникнути значного забруднення розчинів мікрофлорою, тому що в деяких з них можуть жити і розмножуватися різн бактерії, дріжджі, цвілеві гриби. Необхідно пам'ятати, що помутніння, що виникає через деякий час після виготовлення концентрованого розчину, а також різні, особливо слизуваті, пластівці й осади часто є показниками сильного мікробного забруднення і, отже непридатності препарату.

У зв'язку з тим що від якості концентратів (тобто кількісного змісту лікарських речовин і інших показників) залежить правильне виготовлення мікстур, концентровані розчини після їхнього виготовлення перевіряють на ідентичність, прозорість і кількісний вміст діючих речовин. При невідповідності концентрації розчину необхідної, а це, як правило, спостерігається, якщо лікарська речовина гігроскопична (наприклад, натрію бромід), роблять зміцнення чи розведення розчину. Після кількісного визначення вмісту діючих речовин у розчині іноді приходиться виправляти його концентрацію. Після виправлення концентрації розчини піддаються повторному повному хімічному аналізу.

Отже, ми бачимо, що концентровані розчини є важливою ланкою в аптечній технолог ліків, що значно спрощує і прискорює роботу з готування лікарських форм.

Однак, у теж час, готування, збереження і застосування концентрованих розчинів має ряд особливостей які ускладнюють технологічний процес.

У зв'язку з цим, актуальним є вивчення всіх особливостей роботи з концентрованими розчинами, для більш ефективного їх використання.


1. Характеристика концентрованих розчинів та їх значення в аптечному виробництві

Концентровані розчини – це недозований вид аптечної заготовки, що застосовується для виготовлення лікарських форм із рідким дисперсійним середовищем, шляхом розведення або в суміші з іншими лікарськими речовинами.

Концентрован розчини – це робочі розчини лікарських речовин у виразно більшій концентрації, ніж ці речовини прописуються в рецептах, у розрахунку на відповідне розведення водою до зазначеної в рецепті концентрації. їх зазвичай називають «концентратами». Застосування концентрованих розчинів має ряд переваг у порівнянні з виготовленням мікстур із сухих речовин: полегшується робота фармацевта, підвищується якість і прискорюється відпуск лікарських препаратів хворим.

Номенклатура концентрованих розчинів визначається запитами екстемпоральної рецептури, що надходить в аптеку, і залежно від потреби список концентрованих розчинів може змінюватися. В інструкції з виготовлення в аптеках лікарських форм із рідким дисперсійним середовищем у додатку 1 приводиться зразковий список концентрованих розчинів, найчастіш уживаних при виготовленні рідких лікарських препаратів.

При виготовленні концентрованих розчинів слід уникати концентрацій, близьких до насичених, тому що при зниженні температури розчину можливе випадання осаду розчиненої речовини.

У зв'язку з тим, що концентровані розчини можуть стати середовищем для розвитку мікроорганізмів, їх слід готувати в асептичних умовах на свіжоперегнаній воді очищеній. Всі застосовувані допоміжні матеріали, а також посуд для їх виготовлення і зберігання повинні бути попередньо простерилізованими, а отримані розчини обов'язково профільтровані (а не проціджені).

Концентровані розчини після виготовлення піддають повному хімічному контролю (істинність, кількісний вміст діючих речовин). Вс приготовлені концентровані розчини записують у лабораторний журнал, а на етикетці посудини, в якій вони зберігаються, зазначають: назву і концентрацію розчину, номер серії й аналізу, дату виготовлення.

Запаси концентрованих розчинів зберігають у щільно закупорених бутлях у прохолодному і захищеному від світла місці при температурі 20–22 °С чи в холодильнику (3–5 °С).

В аптеках концентровані розчини виготовляють у таких кількостях, які можуть бути використані протягом установлених для них термінів придатності. Граничні терміни зберігання для окремих розчинів встановлені залежно від їх стійкості від 2 до 30 днів.

Якщо розчин є середовищем для розмноження мікроорганізмів, то термін його зберігання невеликий, наприклад: 5 і 20% розчини глюкози зберігають протягом двох діб. Зі збільшенням концентрац розчину глюкози до 40 і 50% термін його зберігання збільшується до 15 діб. Останнє зв'язано з тим, що підвищується осмотичний тиск розчину, що знижу умови виживання мікроорганізмів.

Зміна кольору, помутніння розчинів, поява пластівців, нальотів – ознака їх непридатності, навіть якщо термін придатності не минув.

Застосування концентрованих розчинів дозволяє значно збільшити продуктивність праці при готуванні рідких ліків і одночасно підвищити їхню якість, полегшити аналітичну перевірку готових ліків. Заміна зважування сухих інгредієнтів ліків відмірюванням концентрованих розчинів різко (у 3–4 рази) скорочує необхідний час для готування рідких ліків. Якщо при відважуванні інгредієнтів на вагах асистент міг за робочий день виготовити 60 – 70 рідких лікарських форм, то, користаючись концентрованими розчинами, він виготовляє 200–250 ліків за день.


2. Загальні правила асептики і санітарного режиму для забезпечення асептичних умов виготовлення концентрованих розчинів

Джерелами забруднення стерильних розчинів можуть бути вихідні речовини, навколишнє середовище, устаткування, тара, закупорювальний матеріал, працюючий персонал.

Асептика це визначені умови роботи, комплекс організаційних заходів, що дозволяють у максимальному ступені оберегти ліки від попадання в них мікроорганізмів.

Асептика містить у собі ряд послідовних заходів, що доповнюють один одного, і помилка, допущена в одній ланці цього ряду, зводить нанівець усю проведену і наступну роботу.

Асептичні умови передбачають наявність в аптец особливого приміщення для виготовлення стерильних і асептичних ліків асептичного блоку, який повинен мати не менше трьох кімнат:

1.              Передасептична (шлюз) призначена для підготовки персоналу до роботи.

2.              Асептична призначена для виготовлення лікарських форм.

3.              Апаратна – у ній встановлюються автоклави, стерилізатори, апарати, що дозволяють одержувати воду для ін'єкцій.

Вимоги до приміщення. Виробництво ліків в асептичних умовах здійснюється в «чистих» приміщеннях, де чистота повітря нормується за вмістом мікробних і механічних часток.

Асептичний блок зазвичай розташовується віддалено від джерел забруднення мікроорганізмами (зал обслуговування хворих, мийна, фасувальна, санітарний вузол).

У приміщеннях для виготовлення ліків в асептичних умовах стіни повинні бути пофарбовані олійною фарбою чи викладені світлою кахельною плиткою, при цьому на них не повинно бути виступів, карнизів, тріщин. Стелі фарбуються клейовою чи водоемульсійною фарбою. Підлога покривається лінолеумом або реліном з обов'язковим зварюванням швів. Двері і вікна повинн бути щільно підігнаними і не мати щілин.

Асептичний блок обладнується приточно-витяжною вентиляцією з перевагою притоку повітря над витяжкою. Для зниження мікробного обсіменіння рекомендується установка повітроочисників, що забезпечують ефективне очищення повітря фільтрацією через фільтри з ультратонких волокон ультрафіолетовим опроміненням.

Для знезаражування повітря в асептичному блоц встановлюються неекрановані бактерицидні опромінювачі: настінні (ОБН‑150), стельові (ОБП‑300), пересувні маякового типу (ОБПЕ‑450); бактерицидні лампи БУВ‑25, БУВ‑30, БУВ‑60 з розрахунку потужності – 2–2,5 Вт на 1 м3 обсягу приміщення, які включають на 1–2 години до початку роботи під час відсутності людей. Вмикач для цих опромінювачів повинен знаходитися перед входом у приміщення і зблокований з світловим табло: «Не входити, включений бактерицидний опромінювач». Вхід у приміщення, де включена неекранована бактерицидна лампа, дозволяється тільки після її вимикання, а тривале перебування в зазначеному приміщенні – тільки через 15 хвилин після відключення неекрано-ваної бактерицидної лампи.

У присутності персоналу можуть експлуатуватися екрановані бактерицидні опромінювачі, що встановлюються на висоті 1,8–2 м, з розрахунку 1 Вт на 1 м3 приміщення за умови відсутност спрямованого випромінювання на людей, що знаходяться у приміщенні.

Оскільки ультрафіолетові опромінювачі утворюють у повітрі токсичні продукти (озон і оксиди азоту), при їх роботі вентиляція повинна бути включена.

Все устаткування і меблі, внесені в асептичний блок, попередньо обробляються серветками, змоченими дезінфікуючим розчином (розчин хлораміну Б 1%, розчин хлораміну Б 0,75% з 0,5% миючого засобу, розчин перекису водню 3% з 0,5% миючого засобу). Зберігання в асептичному блоц невикористовуваного устаткування категорично забороняється. Прибирання асептичного блоку проводиться не рідше 1 разу в зміну з використанням дезінфікуючих засобів.

Один раз у тиждень проводиться генеральне прибирання асептичного блоку. При цьому приміщення по можливості звільняють від устаткування, миють і дезінфікують стіни, двері, підлоги. Після дезінфекц опромінюють ультрафіолетовим світлом.

Перед входом у приміщення асептичного блоку повинні бути гумові килимки, які один раз у зміну змочуються дезінфікуючим розчином. Асептичний блок відокремлюється від інших приміщень аптеки повітряними шлюзами.

Вимоги до персоналу. Особи, які беруть участь у виготовленні ліків в асептичних умовах, повинні строго дотримувати правил особистої гігієни. При вході в шлюз вони повинні взути спеціальне взуття, вимити руки з милом і щіткою, надягти стерильний халат, 4-шарову марлеву пов'язку, шапочку (при цьому волосся ретельно забирають), бахіли. Оптимальним застосування шолома і комбінезона. Марлева пов'язка повинна мінятися кожні 4 години. Після надягання стерильного технологічного одягу персонал повинен обполоскати руки водою для ін'єкцій і обробити їх дезінфікуючим розчином спирту етилового 80%, розчином хлоргексйдину біглюконату в 70% спирті етиловому чи 0,5% розчином хлораміну Б (при відсутності інших речовин). Вхід зі шлюзу в приміщення для виготовлення і фасовки ліків в асептичних умовах у нестерильному санітарному одязі заборонений. Забороняється також виходити за межі асептичного блоку в стерильному санітарному одязі.

Санітарний одяг, халати, марля, вироби з текстилю, вата стерилізуються в біксах у парових стерилізаторах при температур 132 °С протягом 20 хвилин або при 120 °С протягом 45 хвилин зберігаються в закритих біксах не більше 3 діб. Взуття перед початком і після закінчення роботи дезінфікують зовні і зберігають у шлюзах. Особи з нфекційними захворюваннями, відкритими ранами на шкірі, носії патогенно мікрофлори до повного їх видужання не повинні допускатися до роботи.

Вимоги до вихідних речовин і матеріалів. Лікарські речовини, необхідні для виготовлення ліків в асептичних умовах, зберігаються в шафах у щільно закритих штангласах в умовах, що виключають їх забруднення. Штангласи перед кожним заповненням миються і стерилізуються.

Вимоги до виробничого устаткування. Застосування засобів малої механізації при виготовленн розчинів для ін'єкцій допускається за умови можливості їх знезаражування чи стерилізації. Устаткування повинне бути сконструйоване і розміщене так, щоб забезпечувалася його належна підготовка до роботи, експлуатація й обслуговування. Матеріал, з якого виготовлене устаткування, не повинен вступати в реакцію з компонентами ліків, а конструкція устаткування повинна виключати можливість попадання в ліки речовин, використовуваних для його експлуатації (мастильн речовини, охолоджувальні рідини і т. п.).

Устаткування й інструменти необхідно регулярно піддавати профілактичним оглядам, мити, обробляти деззасобами чи стерилізувати. Устаткування повинне експлуатуватися таким чином, щоб звести до мінімуму можливість забруднення мікроорганізмами готових ліків. Стерилізатори мають бути оснащені пристроями, що автоматично реєструють час і температуру стерилізації.

3. Бюреткові установки та піпетки

В даний час для відмірювання концентрованих розчинів в аптеках широко застосовуються бюреточні системи (комплекс спеціальних бюреток і піпеток). Пріоритет у використанні бюреток в аптечній роботі належить вітчизняної фармації: вперше вони були використані ще в 1912 р. Однак широке застосування удосконалених бюреточных систем було здійснено лише в роки Радянської влади. Вже в 1920 р., через 2 роки після націоналізації аптек, ленінградськими фармацевтами були запропоновані і піддан тривалому випробуванню на практиці аптечні бюретки і піпетки, що були прототипами сучасних.

У 1952 р. Центральним аптечним науково-дослідним інститутом, ЦАНДІ (нині Центральний науково-дослідний інститут фармації, ЦНДІФ) була розроблена уніфікована конструкція аптечних бюреток, що мали об'ємну градуїровку в мілілітрах пришліфований скляний кран, який забезпечує постійне положення рівня рідини, що відповідає нульовій поділці шкали. Пізніше (1957) зазначена модель була удосконалена в ЦАНДІ шляхом застосування двухходового крана, що виключив необхідність мати кран чи затиск на живильної трубці бюретки.

У 1962 р. ЦАНИИ була розроблена нова бюреточная установка на 16 бюреток з ручним приводом, серійний випуск якої на основі угоди країн – учасниць СЕВ був освоєний одним з підприємств Народної Республіки Болгарії. В даний час бюреточними установками моделі 1962 р. оснащені тисячі радянських аптек. У ЦАНДІ продовжується робота зі створення нових, ще більш продуктивних бюреточных систем.

Стосовно до потреб аптечно практики бюретки виготовляють місткістю 10, 25, 60, 100, 200 мл. Для зручност роботи всі бюретки, незалежно від місткості, мають однакову довжину, що дозволяє розташовувати їх на вертушках-штативах таким чином, щоб середина шкали бюреток знаходилася на рівні очей асистента, що працює сидячи.

Набір бюреток різної ємност монтується на асистентському столі на спеціальних вертушках круглої форми, що дозволяють розмістити 8, 16 чи 20 бюреток.

У комплект набору бюреток входять піпетки, що служать для відмірювання невеликих кількостей рідин.

Асортимент концентрованих розчинів і рідких лікарських препаратів, застосовуваних для роботи на бюреточных установках, міститься в запасних посудинах, зв’язаних з бюретками піпетками. Для зручності роботи і для зменшення можливості помилок при розрахунках розчини для бюреточной системи готують у концентраціях 1:5, 1:10, 1:20, зручних для обчислення кількостей інгредієнтів ліків, що готується.

У якості інших рідких нгредієнтів ліків, що готуються на бюреточних установках, звичайно використовуються настойки, рідкі екстракти й інші офіційні препарати. Асортимент концентрованих розчинів залежить від специфіки виробничої діяльност аптеки. Терміни збереження концентрованих розчинів визначаються стійкістю розчиненої речовини. Тривале збереження нестійких чи недостатнє вивчених концентрованих розчинів неприпустимо. Розчини, що мають зовнішні зміни, наприклад ненормальне забарвлення, осад, помутніння і т. п., до вживання непридатні.

Застосування бюреточной системи дозволяє значно збільшити продуктивність праці при готуванні рідких ліків і одночасно підвищити їхню якість, полегшити аналітичну перевірку готових ліків. Заміна зважування інгредієнтів ліків відмірюванням різко (у 3–4 рази) скорочує необхідний час для готування рідких ліків. Якщо раніш при відважуванн нгредієнтів на вагах асистент міг за робочий день виготовити 60 – 70 рідких лікарських форм, то, користаючись бюреточною системою, він виготовляє 200–250 ліків за день.

Піпетки аптечні АПК-2 призначені для розфасовки рідких ліків в аптеках. Виготовляються чотирьох типів з номінальною місткістю 5, 10, 15, 25 мл; складаються з кулястого корпуса з стрижнем у верхній частині й впаяної усередину корпуса капілярною трубкою. Піпетку широким кінцем опускають у посудину з рідиною, що підлягає розфасовці. При цьому внутрішня капілярна трубка повинна бути занурена в рідину приблизно до середини. Рідина надходить у піпетку і наповняє її до зрізу капілярно трубки, після чого отвір стрижня піпетки перекривають пальцем і піпетку з дозою переносять до підставленої тари.

При відкритті отвору відмірена доза рідини з піпетки зливається в склянку. Піпетки виготовляють з нейтрального скла. Довжина піпетки місткістю 5 мл складає 192 мм, 10 мл 197 мм, 15 мл – 202 мм, місткістю 25 мл ‑ 207 мм.

Відмірявши потрібний обсяг рідини, наконечник бюретки чи піпетки вводять у горловину відпускної склянки, відкривають спускний канал крана і цілком зливають рідину з бюретки, вичікуючи закінчення стікання рідини протягом 3 с.

Відмірювання рідини по різниці рівнів, тобто виливання її з бюретки до визначеного рівня, категорично забороняється щоб уникнути помилок.

Якщо необхідно відміряти обсяг рідини менший, чим обсяг неградуйованої частини бюретки, то для цього застосовують піпетку.

Скляні наконечники бюреток піпеток варто щодня очищати від нальоту кристалізованих солей і залишків від висихання рідин.

При відмірюванні рідин ус мірні прилади повинні знаходитися в строго вертикальному положенні, а рівень рідини в них у момент визначення обсягу – на рівні ока. Для безбарвних рідин рівень установлюють по нижньому, для забарвлених – по верхньому меніску.

Перед вживанням мірн прилади повинні бути добре вимиті й обполискані, на їхній внутрішній поверхн не повинно бути слідів жиру, щоб рідина витікала рівномірно, не залишаючи краплі на стінках.

Мірні прилади, повинн перевірятися відповідно до положення про відомчий нагляд за мірами вимірювальними приладами в системі Міністерства охорони здоров'я України.

4. Мірний посуд

При готуванні рідких лікарських форм дозування також роблять за допомогою спеціального мірного посуду, градуйованого визначеною кількістю мілілітрів. Міжнародною системою одиниць (СІ) за одиницю місткості прийнято кубічний метр (1 м3). В аптечній практиц такою одиницею служить мілілітр (1 мл), дорівнює мільйонній частці кубічного метра (1 мл=1*10-6 м3). Мірний посуд повинен мати знак Державного галузевого стандарту.

Для дозування води (маса 1 мл води при кімнатній температурі практично дорівнює 1,0 г) та інших рідин, що мають однакову з нею щільність, застосовують циліндри, мензурки та мірні колби. Густі, в'язкі, малорухомі рідини (жирні олії, сиропи, гліцерин), як правило, дозують за масою.

Об'єм, якість скла, а також умови градуювання мірного посуду встановлені Комітетом стандартів, мір і вимірювальних приладів. Як правило, вимірювальні прилади градуюються при 20 °С. Тому, якщо дозування виконується при іншій температурі, це приводить до деяких відхилень. Так, наприклад, для води і слабких водних розчинів це відхилення досягає 0,12 0,13% на кожні 5 °С, для ефіру – 0,5%. Отже, місткість вимірювальних приладів з підвищенням температури збільшується, тому правильні показання ц прилади дають тільки при температурі їх градуювання.

Мірний посуд калібрують на виливання (мірн циліндри, бюретки чи піпетки) чи на вливання (мірні колби). У першому випадку при виливанні з посуду повинен витікати номінальний обсяг рідини. В іншому випадку посуд повинен містити номінальний обсяг рідини, тобто стільки мілілітрів, скільки зазначено на мірному посуді.

Мірн колби (з міткою на шийці) бувають різної місткості. Найчастіше вони застосовуються при готуванні концентрованих розчинів для бюреточних установок та ін'єкційних розчинів. Мірні циліндри (циліндричні посудини), мензурки (конічні посудини) – для дозування порівняно великих кількостей рідин, коли не потрібна особлива точність.


5. Перевірка відсутності механічних включень в розчинах

 

Концентровані розчини обов’язково підлягають перевірці на відсутність механічних включень.

Під механічними включеннями маються на увазі сторонні нерозчинні частки (крім пухирців газу), що випадково є присутнім у рідині.

Контроль на механічні включення повинен проводитися в умовах, що виключають можливість потрапляння сторонніх часток у контрольовані зразки.

Контроль і підрахунок кількості часток може проводитися трьома методами:

1.            візуальним;

2.            лічильно-фотометричним;

3.            мікроскопічним.

 

Візуальний метод контролю. Приміщення для візуального контролю на механічні включення захищають від прямого потрапляння сонячного світла.

Візуальний контроль на механічні включення проводиться контролером неозброєним оком на чорному і білому фоні. Зона контролю при перегляді висвітлюється електричною лампою накалювання чи лампою денного світла відповідної потужності в залежності від ступеня забарвлення розчинів.

Для перегляду ємкість з розчином беруть у руки, вносять їх у зону контролю в положенні «нагору денцями» і переглядають на чорному і білому фоні. Потім плавним рухом, без струшування, переводять їх у положення «униз денцями» і вдруге переглядають на чорному і білому фоні.

Ємності, у яких виявлені видимі механічні включення, вважають забракованими й укладають в окрему тару з оцінкою «Брак».

У випадку браку ОТК повертає всю продукцію на місце виготовлення;

 

Лічильно-фотометричний метод контролю. Аналіз здійснюють на приладах, заснованих на принципі світлоблокировки і дозволяючих автоматично визначати розмір часток і число часток відповідного розміру. Наприклад, аналізатори механічних домішок фотометрично-лічильні ФС-151, ФС-151.1 чи АОЗ-101.

Від кожної серії довільно відбирають першу вибірку в кількості 8 флаконів.

Зразки чи рівні аліквотні частини для одержання загального обсягу близько 50 мл однієї вибірки після обережного збовтування переносять у мірний циліндр і доводять загальний обсяг досліджуваного розчину розчинником до 50 мл. Після визначення загального обсягу розчин з циліндра переносять у склянку аналізатора. Установлюють на блоці дозатора приладу обсяг аналізованих проб (10 мл), включають мішалку і через 2 – 3 хв. (після видалення пухирців повітря) аналізують послідовно 4 – 5 проб.

Обробку результатів здійснюють у такий спосіб: результати першої проби не враховують; для кожної наступної проби фіксують результат підрахунку загальної кількості часток розміром 5 мкм і більш, а також часток розміром 25 мкм і більш. Потім розраховують середнє арифметичне з результатів усіх проб по обох нормованих розмірних діапазонах часток.

Якщо немає інших вказівок у приватних статтях, у середньому в одній ємності кількість часток розміром 5 мкм і більш не повинне перевищувати 6000, у тому числі розміром 25 мкм і більш – 600 часток.

У противному випадку повторний аналіз не проводять і серію бракують.

Мікроскопічний метод контролю.

Необхідні приналежності:

·  фільтраційна установка, наприклад фірми «Millipore», діаметром 25 мм зі скляною лійкою;

·  мембранні фільтри (мембрани), бажано з нанесеною на поверхню сіткою, наприклад типу «HAWG» (розмір пор 0,45 мкм) фірми «Millipore;

·  піпетки;

·  пінцети;

·  предметні стекла;

·  чашки Петрі;

·  бінокулярний мікроскоп типу МБС-1 (із загальним збільшенням у 100 раз).

На поверхню предметних стекол піпеткою наносять тонким шаром силіконову емульсію, наприклад КЕ-10–16, для наступного надійного фіксування мембран.

Предметне скло з мембраною поміщають на предметний столик мікроскопа, установлюють необхідне збільшення.

Освітлювач розміщують збоку таким чином, щоб промінь світла падав на поверхню мембрани під кутом 10–20°. Роблять регулювання підсвітлення і фокусування мембрани, щоб одержати максимальну чіткість зображення механічних включень.

Підрахунок часток і визначення розмірів проводять по всій поверхні мембрани, переміщаючи її ліворуч праворуч і зверху вниз під об'єктивом мікроскопа. Під розміром часток мають на увазі максимальний діаметр часток чи максимальний лінійний розмір. Допускається наявність не більш 5 часток розміром більш 25 мкм. При виявленні більшої кількості часток підготовку допоміжних матеріалів і води очищеної повторюють до одержання необхідного результату.

Якщо немає інших вказівок у приватних статтях, у середньому в одній ємності кількість часток розміром 5 – 25 мкм не повинне перевищувати 5000, розміром більш 25 мкм – 500 часток. У противному випадку повторний аналіз не проводять і серію бракують.

Мікроскопічний метод дозволяє з'ясувати природу механічних включень в ін'єкційних лікарських засобах, що особливо важливо, тому що сприяє виявленню, а потім усуненню в ряді випадків джерел забруднення. 6. Основні правила і способи розрахунків при виготовленні концентрованих розчинів

Концентрован розчини виготовляють масо-об'ємним методом з використанням мірного посуду. Необхідну кількість води можна також розрахувати, використовуючи коефіцієнти збільшення об'єму або значення щільності розчину.

Наприклад, необхідно приготувати 1 л 20% (1:5) розчину калію броміду.

1. Готування розчину в мірному посуді.

У стерильну мірну колбу ємністю 1 л поміщають через лійку відваженіла технічних вагах 200,0 г калію броміду розчиняють у невеликій кількості свіжоперевареної (охолодженої) очищеної води. Потім воду доливають до мітки. Розчин фільтрують у матеріальну склянку з темного скла з притертою пробкою, перевіряють на істинність, чистоту кількісний склад, наклеюють етикетку з позначенням назви і концентрац розчину, дати його виготовлення, номера серії і номера аналізу.

2. Готування розчину з використанням КЗО.

Якщо врахувати коефіцієнт збільшення об'єму, рівний для калію броміду 0,27 мл/м, то об'єм, який займає 200,0 г калію броміду, дорівнює 54 мл (200,0 х 0,27), тоді води для виготовлення розчину необхідно 946 мл (1000 мл – 54 мл). У цьому випадку використання мірного посуду не потрібно.

У підставку відмірюють 946 мл свіжопереварено (охолодженої) води очищеної і розчиняють у ній 200,0 г калію броміду. Дал роблять, як зазначено вище.

3. Готування розчину з урахуванням його щільності.

Щільність 20% розчину калію броміду – 1,144, виходить, 1 л цього розчину повинен мати масу 1144,0 г (відповідно до формули Р = V х сі, де Р – маса розчину, V – об'єм і сі – щільність). Оскільки в даному розчині калію бромід береться за масою, води повинно бути 1144,0 200,0 = 944,0 г. Об'єм розчину при цьому буде 1 л, а його маса 1144,0 р.

У підставку відмірюють 944 мл свіжопереварено очищеної води і розчиняють у ній 200,0 г калію броміду. Якщо необхідну кількість води відміряти неможливо, її відважують у попередньо старовану підставку. Після розчинення фільтрують, як було зазначено вище.

При визначенні кількості розчинника, необхідного для виготовлення 20% розчину калію броміду різними способами (по щільност розчину і з використанням коефіцієнта збільшення об'єму), одержуємо дані, що відрізняються на 2 мл (946 і 944 мл відповідно), що можна пояснити помилкою досліду.

Лікарські речовини (кристалогідрати) відважують з урахуванням фактичного вмісту вологи.

Наприклад, необхідно приготувати 1 л 50% розчину глюкози (вологість 10%). Глюкозу відважують з урахуванням фактичного вмісту в ній вологи, кількість якої розраховують за формулою:

де

а – кількість безводної глюкози, зазначена у прописі;

b – вміст вологи в глюкозі, %.

У мірну колбу наливають невелику кількість гарячої води, розчиняють 555,5 г глюкози. Після повного розчинення речовини й охолодження розчин доводять водою до об'єму 1 л і фільтрують. Проводять повний хімічний аналіз (істинність, чистота, кількісний склад).

7. Розрахунки, пов'язані з укріпленням розведенням концентрованих розчинів

Залежно від результату кількісного аналізу концентровані розчини відповідно розбавляють водою або зміцнюють додаванням сухої лікарської речовини до необхідної концентрації.

1. Якщо розчин виявився міцнішим необхідного, його розбавляють до потрібної концентрації водою, кількість якої розраховують за формулою:

де

X – кількість води, необхідна для розведення приготовленого розчину, мл; А-об'єм приготовленого розчину, мл;

В – необхідна концентрація розчину, %;

С – фактична концентрація розчину, %.

Наприклад, слід було приготувати 3 л 20% (1:5) розчину калію броміду. Аналіз показав, що розчин містить 23% лікарсько речовини. Використовуючи приведену вище формулу, знаходять кількість води, необхідну для розведення розчину:

Цей розрахунок можна зробити іншим способом, без використання формули. Для цього знаходять масу калію броміду, що міститься в 3000 мл 23% розчину калію броміду:

З цієї кількості (690,0 г) можна приготувати 3450 мл 20% розчину калію броміду:

Отже, щоб одержати розчин необхідно концентрації, до нього необхідно додати 450 мл свіжоперевареної і охолоджено води очищеної і знову перевірити концентрацію.

2. Якщо розчин виявився слабкішим необхідного, його необхідно зміцнити додаванням лікарської речовини, кількість яко розраховують за формулою:

де X – кількість сухої речовини, яку слід додати для зміцнення розчину, г;

А – об'єм приготовленого розчину, мл;

В – необхідна концентрація розчину, %;

С – фактична концентрація розчину, %;

d щільність розчину необхідної концентрації.

Наприклад, слід було приготувати 1 л 20% розчину калію броміду. Аналіз показав, що розчин містить 18% лікарської речовини (що так само, як і в першому випадку, не відповідає припустимим нормам відхилень).

Використовуючи приведену вище формулу, знаходять:

тобто для зміцнення розчину необхідно додати 21,18г калію броміду. Після зміцнення розчину його знову фільтрують аналізують.

Допустимі відхилення концентрації в розчинах, що містять речовини до 20% включно, складають ±2% від позначеної; у розчинах з концентрацією 21% і вище – ±1%.

8. Особливості оформлення, контролю якості та зберігання концентрованих розчинів

 

Приготовані розчини фільтрують і проводять повний хімічний аналіз.

Хімічний контроль полягає в ідентифікації та визначенні кількісного вмісту лікарських речовин, що входять до складу лікарського засобу.

Ідентифікац підлягають:

·  усі лікарські засоби, концентрати та напівфабрикати, що надходять з приміщень зберігання в асистентську;

·  концентрати, напівфабрикати та рідкі лікарські форми в бюреточній установці та штанглазах з емпіричним краплеміром в асистентській кімнаті при заповненні;

·  лікарські засоби, виготовлені за індивідуальними рецептами та на замовлення ЛПЗ, вибірково в кожного провізора (фармацевта) протягом робочого дня, але не менше 10% від їх загальної кількості.

Результати аналізів реєструються в журналах.

У цьому самому журналі фіксуються всі випадки неякісного виробництва (виготовлення) лікарських засобів. Неякісні лікарські засоби на підстав рішення уповноваженої особи вилучаються у карантин, утилізуються чи знищуються в установленому законодавством порядку.

Стерилізація розчинів повинна здійснюватися не пізніше трьох годин від початку приготування під контролем спеціально призначеної особи (фармацевт або провізор). Стерилізація розчинів глюкози повинна здійснюватися зразу ж після їх приготування. Повторна стерилізація ін'єкційних розчинів не допускається. Реєстрація параметрів стерилізації проводиться в журналі

Зберігаються концентровані розчини в добре укупореній тарі в захищеному від світла місці при температурі (20–22) град. С або в холодильнику (3–5) град. С. На штанглаз з розчином наклеюють етикетку, де вказують назву розчину, його концентрацію, номер серії та аналізу. Виготовляють розчини в міру потреби з врахуванням обсягу роботи аптеки і термінів їх придатності. Зміна кольору, помутніння, поява нальотів є ознаками непридатності розчинів. 9. Асортимент концентрованих розчинів для бюреткової установки

Концентровані розчини, що готуються в умовах аптеки:

·  Амонію хлорид 20%

·  Барбітал-натрію 10%

·  Гексаметилетилентетрамін 10, 20, 40%

·  Глюкоза 5, 10, 20, 40, 50%

·  Калію бромід 20%

·  Калію йодид 20%

·  Кальцію глюконат 10%

·  Кальцію хлорид 5, 10, 20, 50%

·  Кислота аскорбінова 5%

·  Кислота борна 3, 4%

·  Кофеїн-бензоат натрію 10, 20%

·  Магнію сульфат 10, 20, 25, 50%

·  Натрію бензоат 10%

·  Натрію бромід 10, 20%

·  Натрію гідрокарбонат 5%

·  Натрію саліцилат 10, 20, 40%

·  Сульфацил-натрію 20, 30%

·  Хлоргідрат 20% 10. Власна технологія рідких лікарських форм із використанням концентрованих розчинів

Процес готування рідких ліків за допомогою бюреточных установок полягає у відмірюванні з бюретки чи піпетки розрахованої кількості води і концентрованих розчинів медикаментів. Розчини додають у розраховану кількість дистильованої води в прописаному порядку. При готуванні рідких ліків з використанням бюреточных установок керуються наступними правилами.

Обсяг рідких ліків визначається шляхом підсумовування об’єму рідких інгредієнтів, розчинів лікарських речовин і інших рідких препаратів.

Приклад

Rp.: Kalii bromidi 5,0

Natrii bromidi 4,0

Kalii iodidi 6,0

T-rae Valerianae 10,0

Aquae destillatae 200,0

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази на день.

У приведеному приклад загальний обсяг мікстури складається з об’єму настойки і води і дорівнює 200 + 10 = 210 (мл). Дану мікстуру готують із застосуванням концентрованих розчинів. Для цього у флакон для відпуску відмірюють 95 мл дистильованої води, 25 мл 20% розчину калію броміду, 20 мл 20% розчину натрію броміду, 60 мл 10% розчину калію йодиду. Після перевірки рідини на відсутність механічних домішок до водяного розчину додають 10 мл настойки валерианы. Готову мікстуру укупорюють оформляють для відпуску. Оскільки ліки містять світлочутливі препарати, на флакон наклеюють етикетку «Зберігати в захищеному від світла місці».

При виготовленні мікстури в першу чергу у флакон відмірюють воду, потім концентровані розчини отрутних сильнодіючих речовин і потім концентровані розчини лікарських речовин у порядку х виписування в рецепті.

Рідкі лікарські препарати (настойки, рідкі екстракти, водяні і спиртові розчини, сиропи, ароматні води, новогаленові препарати) додають до водяного розчину в останню чергу.

Приклад

Rp.: Codeini 0,15

Nairii bromidi 3,0

Coffeini-naitrii benzoatis 0,6

Aquae destillaiae 200 ml

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази в день.

Загальний обсяг мікстури складає 200 мл, з нього концентрованих розчинів: кодеїну (1: 100) – 15 мл; натрію броміду (1:5) – 15 мл; кофеїну-бензоату натрію (1:10) – 6 мл. Таким чином, води буде потрібно: 200 – (15 + 15 + 6) = 164 (мл). Для виготовлення розчину у флакон темного скла (натрію бромід є світлочутливою речовиною) відмірюють 164 мл води дистильованої, 15 мл розчину кодеїну (список Б, тому що він прирівняний до наркотичних речовин), 6 мл розчину натрію кофеина-бензоата (список Б) і 5 мл розчину натрію броміду (у порядку виписування в рецепті). Змішують, укупорюють, оформляють до відпуску.

Сухі препарати (концентрати яких відсутні), прописані в кількості, що не перевищує 4% від обсягу мікстури, розчиняють в відміряній кількості води чи іншої рідини, що входить до складу розчину. При визначенні загального обсягу препарату кількість сухих речовин не враховують, тому що обсяг збільшується незначно і відхилення не перевищують припустимих.

Приклад

Rp.: Analgini 3,0

Natrii bromidi 5,0

T-rae Belladonnae 5,0

T-rae Valerianae

T-rae Convallariae aa 10,0

Aquae destillatae 200,0

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази в день.

Загальний обсяг мікстури складає 225 мл. Обсяг 20% розчину натрію броміду дорівнює 25 мл, води дистильованої відповідно: 200 – 25 = 175 (мл). Для виготовлення препарату по даному прописі у відпускний флакон відмірюють 25 мл 20% розчину натрію броміду. У підставку відважують 3 г анальгіну і розчиняють у 175 мл води дистильованої. Отриманий розчин проціджують у флакон з розчином натрію броміду. Після перевірки рідини на відсутність механічних домішок додають 5 мл настойки беладони і по 10 мл настойок валерианы і конвалії. Флакон закупорюють і оформляють для відпуску. Необхідно пам'ятати, що додавання настойок до водяних розчинів виробляється в порядку збільшення міцності спирту.

Якщо сухі препарати, концентрати яких відсутні, прописані в кількості, що перевищує 4%, виготовлення мікстури виробляється в мірній посудині, або обсяг дистильованої води, необхідної для розчинення сухих речовин, визначають розрахунковим шляхом.

Розчиняти прописана кількість препаратів в відміряній кількості рідини не допускається, тому що при цьому обсяг мікстури значно зміниться, і відхилення його концентрац перевищать припустимі норми.

Приклад

Rp.: Solutionis Calcii chloridi 5% – 200 ml

Glucosi 60,0

Natrii bromidi 3,0

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази в день.

У мірну колбу відмірюють 110–120 мл води дистильованої, у якій при нагріванні розчиняють 60 г. глюкози. Після охолодження розчину в цю же колбу додають 20 мл 50% розчину кальцію хлориду, 15 мл 20% розчину натрію броміду, після чого кількість розчину доводять дистильованою водою до мітки. Отриману мікстуру проціджують у флакон для відпуску. При відсутності мірного посуду кількість дистильованої води, необхідну для розчинення 60 г. глюкози, розраховують із застосуванням коефіцієнта збільшення об’єму (1 г глюкози збільшує обсяг розчину на 0,69 мл, а 60 г. – на 41,4 мл).

У деяких випадках у рецепт можуть бути виписані лікарські речовини в сухому виді (порізно в кількості менш 4%, а в сумі – у кількості більш 4%). У такому випадку при розрахунку об’єму води необхідно враховувати об’єм, займаний кожною з лікарських речовин.

Приклад

Rp.: Kalii iodidi

Natrii bromidi aa 5,0

Glucosi 6,0

Aquae destillatae 180 ml

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази в день.

При відсутност концентрованих розчинів калію йодиду і глюкози препарат готують у такий спосіб. Процентний вміст калію йодиду і глюкози в загальному обсязі мікстури склада 2,8 і 3,3% відповідно, у сумі – 6,1%. Коефіцієнти збільшення об’єму калію йодиду – 0,35 мол/м, глюкози – 0,65 мол/л. У підставці в 150 мл (180 – 25 0,35 х 5 – 0,65 х 6) води дистильованої розчиняють 6,0 г глюкози і 5,0 г калію йодиду, проціджують у флакон темного скла, додають 25 мл розчину натрію броміду (1:5). Укупорюють, оформляють до відпуску.

Якщо в рецепті виписан екстракційні препарати (валеріани, адонісу й ін.), то їх додають у мікстуру в останню чергу. При додаванні спиртових розчинів до водяного відбувається виділення нерозчинних у воді речовин. У випадку, коли екстракційні препарати додають в останню чергу, заміна розчинника у великому обсязі розчину відбувається з різкою зміною концентрації етилового спирту. У результаті такого процесу утвориться багато центрів кристалізації, виходить дрібнодисперсна структура, що довгостроково знаходиться в зваженому стані і легко дозуєма. Якщо екстракційнні препарати відмірюють у першу чергу і до них додають водний розчин, то заміна розчинника відбувається повільно, центрів кристалізац утвориться мало, випадає пластівчастий осад. Крім того, в останню чергу відмірюють екстракційні препарати, приготовлені на етанолі більш високо концентрації для того, щоб випаровування спирту звести до мінімуму.

Приклад

Rp.: Inf. rhizomatis cum radicibus Valerianae 6,0–200 ml

Amidopyrini 2,0

Coffeini-natrii benzoatis 1,0

T-rae Valerianae 10,0

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази в день.

Дана мікстура готується з рідкого екстракту валеріани (1:2); загальний об’єм дорівнює 210 мл. Оскільки в даному прописі маються два препарати, що відносяться до списку Б, то спочатку варто перевірити їх разові і добові дози. Об’єм концентрованих розчинів складає: 5% розчин амідопірину – 40 мл, 10% розчин кофеина-бензоата натрію – 10 мл, рідкий екстракт валеріани (1:2) – 12 мл. Таким чином, об’єм дистильованої води дорівнює: 200 – (40 + 10 + 12) = 138 (мл). У відпускний флакон відмірюють 138 мл дистильованої води, 40 мл 5% розчину амідопірину, 10 мл 10% розчину кофеїну-бензоату натрію, 12 мл рідкого екстракту валеріани. Сюди ж додають 10 мл настойки валеріани. Укупорюють, оформляють.

Якщо в рецепті зазначено «до визначеного об’єму», то кількість екстракційних препаратів, сиропу цукрового, крапель нашатирно-анісових, еліксиру грудного, виписаних у рецепті, включають в об’єм водяного розчину.

Приклад

Rp.: Kalii bromidi 4,0

Tinciurae Convailariae 6 ml

Adonisidi 5 ml

Aquae desiillalae 200 ml

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази в день.

Загальний об’єм мікстури по даному пропису складає 200 мл; з нього концентрованого розчину калію броміду (1:5) – 20 мл, води: 200 – (20 + 6 + 5) = 169 (мл). Для виготовлення препарату у флакон з жовтогарячого скла відмірюють 180 мл води дистильованої, 20 мл розчину калію броміду, 5 мл адонізиду і 6 мл настойки конвалії. Змішують, укупорюють, оформлюють до відпуску.

Якщо в прописі рецепта містяться краплі нашатирно-анісові (олія ганусова – 2,81 г.; розчин аміаку – 15 мл; спирт етиловий – до 100 мл), то при додаванні їх у мікстуру потрібно уникати потрапляння цього препарату на скло флакона, а також збереження на холоді. У противному випадку можливе утворення білих підтьоків на склі чи утворення осаду за рахунок викристалізації анетола з олії ганусової. Крапл нашатирно-анісові при додаванні до розчину утворять тонку емульсію, тому їх вводять в останню чергу обережно в центр флакона, уникаючи потрапляння на скло, або доливають до частини приготовленої мікстури, що потім переносять у відпускний флакон.

При готуванні мікстур, до складу яких входять водяні витяжки з лікарської рослинної сировини (при відсутності концентратів настоїв), сухі препарати розчиняють у процеженной охолодженій витяжці. Після розчинення сухих препаратів розчин знову проціджують. Використання концентрованих розчинів лікарських речовин у цих випадках не допускається.

Приклад

Rp.: Inf. herbae Leonuri ex 12,0–200 ml

Natrii bromidi 5,0

T-rae Valerianae 10,0

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази в день.

Водяну витяжку з трави крапиви собачої готують з урахуванням коефіцієнта водопоглинання. У приготовленій охолодженій витяжці розчиняють 5 г натрію броміду, розчин проціджують у флакон для відпуску, додають 10 мл настойки валеріани. Укупорюють, оформляють. Відпускають з попереджувальними етикетками: «Зберігати в прохолодному, темному місці», «Перед вживанням збовтувати».

При готуванні мікстур, до складу яких входять сухі екстракти (кореня алтеї, термопсиса й ін.), останн беруть у кількості, що відповідає кількості рослинної сировини, прописаної в рецепті.

Приклад

Rp.: Inf. radicis Althaeae ex 2,0–90 ml

Amidopyrini 2,0

Sirupi simplicis 10 ml

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази в день.

Об’єм прописаної мікстури складається з об’єму настою кореня алтеї і цукрового сиропу і дорівнює 100 мл. Препарат готують із застосуванням сухого екстракту кореня алтеї (1:1). Для цього в підставку поміщають 2 г сухого екстракту кореня алтеї, що потім розчиняють у 50 мл води дистильованої. Слиз проціджують у відпускний флакон, у який попередньо поміщено 40 мл 5% розчину амідопірина. До отриманої суміш додають 10 мл сиропу цукрового. Варто пам'ятати, що цукровий і інший сиропи відмірюють по об’єму.

Сироп можна і відважити, однак у цьому випадку необхідно враховувати його щільність – 1,3 г/мл. Наприклад, якщо в рецепті виписано 10 мл сиропу цукрового, то можна взяти його по масі – 13,0 г.

При готуванні мікстур, у яких розчинниками є ароматні води (наприклад, м'ятна, кропова), застосування концентрованих розчинів не допускається щоб уникнути зменшення кількості води ароматної, тому що вона є лікарським препаратом. Прописані лікарські речовини розчиняють у зазначеній ароматній воді.

Приклад

Rp.: Natrii bromidi

Kalii bromidi aa 3,0

Adonisidi

T-rae Valerianae aa 10,0

Aq. Menthae ad 200,0

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази в день.

Об’єм мікстури дорівнює 200 мл (об’єм адонізиду і настойки в даному випадку включається в об’єм водного розчину). Тому що розчинником є не дистильована, а м'ятна вода, то готувати цю мікстуру з застосуванням концентрованих розчинів не можна.

У підставку відмірюють по 3 г натрі. броміду і калію броміду, розчиняють у деякій кількості м'ятної води (наприклад, у 100 мл).

Отриманий розчин проціджують у флакон для відпуску, додають ще 80 мл м'ятної води, 10 мл адонізиду і 10 мл настойки валеріани. Укупорюють, оформляють.

Спирт етиловий різно концентрації дозують по об’єму.

Якщо в рецепті не зазначена концентрація спирту, то застосовують 90% спирт (виключення – спиртові розчини деяких лікарських речовин, для готування яких застосовується спирт у концентрації, зазначеної в нормативно-технічній документації).

Рідкі препарати, що входять до складу лікарських форм для зовнішнього застосування, дозують по об’єму (виключення складають в’язкі і леткі рідини – гліцерин, жирні олії, силікони, дьоготь, хлороформ, ефір, ефірні олії й інші, котрі відважують безпосередньо у флакон для відпуску).

Приклад

Rp.: Acidi salicylici 2,0

Spiritus aethylici 70% – 100 ml

M.D.S. Для протирань.

У відпускний флакон поміщають 2 г кислоти саліцилової, відмірюють 100 мл 70% спирту, у якому розчиняють кислоту. Укупорюють, оформляють для відпуску.

Суспензії й емульсії з концентрацією лікарських речовин 4% і вище готують по масі.

Малі кількості рідких препаратів, прописаних у краплях, відмірюють за допомогою стандартної піпетки, зовнішній діаметр випускного отвору якої дорівнює 3 мм, а внутрішній 0,6 мм. Найбільше часто в аптеках застосовують так називаний емпіричний краплемір – піпетку, відкалібровану по даній рідині.

Якщо прописаний лікарський препарат є в кристалічному чи збезводненому виді, то для готування рідких ліків для внутрішнього і зовнішнього вживання (за винятком н'єкційних розчинів) застосовують кристалічний препарат.


Практична частина

Рецепт №1

Візьми: Натрію гідрокарбонату 2,0

Настойки Валеріани 6 мл

Сиропу простого 10 мл

Води очищеної 200 мл

Змішай. Дай. Познач. По 1 столовій ложці 3 рази в день.

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 2,0

Tincturae Valerianae 6 ml

Sirupi simplicis 10 ml

Aquae purificatae 200 ml

Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3 рази в день.

ЛФ Розчин натрію гідрокарбонату з спиртовою настойкою та сиропом.

Рецепт виписаний на рецептурному бланку Ф №1 (Згідно наказу №360 від 19.07.2005). Рецепт оформлений вірно. Дози не перевіряємо.

Лікарська форма може бути виготовлена.

Aqua purificata Вода очищена

Опис. Безбарвна прозора рідина без запаху і смаку. рН 5,0–6,8.

Зберігання у закритих посудинах.

Tinctura Valerlanae Настойка валеріани

Заспокійливий засіб.

Склад. Кореневищ з коренями валеріани, подрібнених – 200 г., Спирту 70% – до одержання 1 л настойки

Опис. Прозора рідина червонясто-бурого кольору (темніє під впливом сонячного світла), характерного ароматного запаху солодкувато-гіркого пряного смаку

Sirupus simplex Сироп цукровий Sirupus Sacchari

Склад. Сахару рафінаду – 64 г., Води – 36 г.

Опис. Прозора безбарвна чи слабко жовтого кольору густувата рідина солодкого смаку, без запаху. Щільність 1,301–1,313. Показник заломлення 1,451–1,454. Реакція розчину – нейтральна.

Збереження. У наповненій доверху і добре укупореній тарі, у прохолодному, захищеному від світла місці.

Зворотній бік ППК.

У приведеному прописі зазначена кількість розчинника. У цьому випадку розрахунок загального об'єму мікстури проводимо підсумовуванням об'ємів рідких інгредієнтів:

V(заг) = 200 мл води очищеної + 6 мл настойки валеріани + 10 мл сиропу цукрового = 216 мл.

Мікстуру готуємо з використанням концентрованого розчину натрію гідрокарбонату 5% (1:20).

V (розчину натрію гідрокарбонату 5% (1:20)) = 20 * 2,0 = 40 мл

V (Води очищеної) = 200 – 40 = 160 мл

Лицьовий бік ППК.

Дата № рецепта

Aquae purificatae 160ml

Solutionis Natrii hydrocarbonatis 5% (l:20) 40 ml

Sirupi simplicis 10 ml

Tincturae Valerianae 6 ml

V(заг) = 216ml

Приготував:

Перевірив:

Видав:

 

Відмірюєио воду, додаємо до неї концентрат натрію гідрокарбонату, до розчину додають сироп в останню чергу – настойку Валеріани.

Готовий лікарський препарати перевіряють на чистоту, а посуд, у якому вони знаходяться, на герметичність. Якщо флакон з готовим лікарським препаратом перевернути пробкою вниз, то при легкому постукуванні об долоню рідина не повинна просочуватися через пробку. Закупорений флакон з рідким лікарським препаратом (розчином) злегка струшують, перевертають і переглядають у прямому і відбитому світлі. У рідині не повинно бути помітно будь-яких сторонніх часток.

На флакон наклеюють оформлену і відповідно заповнену етикетку «Внутрішнє» чи «Зовнішнє». Розчини, що містять отруйні речовини, опечатують, оформляють сигнатурою додатковою етикеткою «Поводитися з обережністю». Якщо лікарський препарат вимагає особливих умов зберігання, то наклеюють додаткові етикетки, наприклад. «Зберігати в прохолодному місці», «Перед уживанням збовтувати» і т. д.

 

Рецепт №2

Візьми: Натрію гідрокарбонату 2,0

Настойки Валеріани 6 мл

Сиропу простого 10 мл

Води очищеної до 200 мл

Змішай. Дай. Познач. По 1 столовій ложці 3 рази в день.

Rp.: Natrii hydrocarbonatis 2,0

Tincturae Valerianae 6 ml

Sirupi simplicis 10 ml

Aquae purificatae ad 200 ml

Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3 рази в день.

ЛФ Розчин натрію гідрокарбонату з спиртовою настойкою та сиропом.

Рецепт виписаний на рецептурному бланку Ф №1 (Згідно наказу №360 від 19.07.2005). Рецепт оформлений вірно. Дози не перевіряємо.

Лікарська форма може бути виготовлена.

Aqua purificata Вода очищена

Опис. Безбарвна прозора рідина без запаху і смаку. рН 5,0–6,8.

Зберігання у закритих посудинах.

Tinctura Valerlanae Настойка валеріани

Заспокійливий засіб.

Склад. Кореневищ з коренями валеріани, подрібнених – 200 г., Спирту 70% – до одержання 1 л настойки

Опис. Прозора рідина червонясто-бурого кольору (темніє під впливом сонячного світла), характерного ароматного запаху солодкувато-гіркого пряного смаку

Sirupus simplex Сироп цукровий Sirupus Sacchari

Склад. Сахару рафінаду – 64 г., Води – 36 г.

Опис. Прозора безбарвна чи слабко жовтого кольору густувата рідина солодкого смаку, без запаху. Щільність 1,301–1,313. Показник заломлення 1,451–1,454. Реакція розчину – нейтральна.

Збереження. У наповненій доверху і добре укупореній тарі, у прохолодному, захищеному від світла місці.

Зворотній бік ППК.

Загальний об'єм мікстури в даному випадку: V(заг) = 200 мл

Мікстуру готуємо з використанням концентрованого розчину натрію гідрокарбонату 5% (1:20).

V (розчину натрію гідрокарбонату 5% (1:20)) = 20 * 2,0 = 40 мл

Кількість води очищеної: V (Води очищеної) = 200 (40 + 6 + 10) = 144 мл.

Сироп цукровий прописаний за об'ємом, але оскільки це в'язка рідина, дозувати його можна за масою з урахуванням щільності, що дорівнює 1,3 г/мл,

m (сиропу цукрового) = 1,3 * 10= 13,0 г.

Лицьовий бік ППК.

Дата № рецепта

Aquae purificatae 144ml

Solutionis Natrii hydrocarbonatis 5% (l:20) 40 ml

Sirupi simplicis 13,0

Tincturae Valerianae 6 ml

V(заг) = 200 ml

Приготував:

Перевірив:

Видав:

 

Відмірюєио воду, додаємо до неї концентрат натрію гідрокарбонату, до розчину додають сироп в останню чергу – настойку Валеріани.

Готовий лікарський препарати перевіряють на чистоту, а посуд, у якому вони знаходяться, на герметичність. Якщо флакон з готовим лікарським препаратом перевернути пробкою вниз, то при легкому постукуванні об долоню рідина не повинна просочуватися через пробку. Закупорений флакон з рідким лікарським препаратом (розчином) злегка струшують, перевертають і переглядають у прямому і відбитому світлі. У рідині не повинно бути помітно будь-яких сторонніх часток.

На флакон наклеюють оформлену і відповідно заповнену етикетку «Внутрішнє» чи «Зовнішнє». Розчини, що містять отруйні речовини, опечатують, оформляють сигнатурою і додатковою етикеткою «Поводитися з обережністю». Якщо лікарський препарат вимагає особливих умов зберігання, то наклеюють додаткові етикетки, наприклад. «Зберігати в прохолодному місці», «Перед уживанням збовтувати» т. д.

Рецепт №3

Візьми: Анальгіну 3,0

Калію броміду 4,0

Настойки Беладонни 8 ml

Настойки Валеріани 10 ml

Води очищеної 200 ml

Змішай. Дай. Познач. По 1 столовій ложці 3 рази в день.

Rp.: Analgini 3,0

Kalii bromidi 4,0

Tincturae Belladonnae 8 ml

Tincturae Valerianae 10 ml

Aquae purificatae 200 ml

Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3 рази в день.

ЛФ – Опалесціююча мікстура, до складу яко входять сильнодіючі речовини (анальгін і настойка беладони, приготовлена на 40% спирті), світлочутлива речовина калію бромід і настойка валеріани, приготовлена на 70% спирті.

Рецепт виписаний на рецептурному бланку Ф №1 (Згідно наказу №360 від 19.07.2005). Необхідно перевірити разову добову дози. Рецепт оформлений вірно. Перевірка доз:

V = 200 мл + 10 мл + 8 мл = 218 мл

Кількість прийомів = 218 мл / 15 мл = 17 раз

Анальгін:

ВРД = 1,0

ВДД = 3,0

РД = 3,0 / 17 = 0,176 Доза не завищена

ДД = 0,176 * 3 = 0,529 Доза не завищена

Настойка Беладонни:

ВРД = 0,5 мл

ВДД = 1,5 мл

РД = 8 мл / 17 = 0,47 Доза не завищена

ДД = 0,47 * 3 = 1,41 Доза не завищена

Лікарська форма може бути виготовлена.

Aqua purificata Вода очищена

Опис. Безбарвна прозора рідина без запаху і смаку. рН 5,0–6,8.

Зберігання у закритих посудинах.

Tinctura Valerlanae Настойка валеріани

Заспокійливий засіб.

Склад. Кореневищ з коренями валеріани, подрібнених – 200 г., Спирту 70% – до одержання 1 л настойки

Опис. Прозора рідина червонясто-бурого кольору (темніє під впливом сонячного світла), характерного ароматного запаху солодкувато-гіркого пряного смаку

Tinctura Belladonnae Настойка беладони (беладони)

Холінолітичний (спазмолітичний) засіб.

Склад: Листя чи трави беладони подрібнених – 100 г., Спирту 40% – до одержання 1 л настойки.

Опис. Прозора рідина зеленуватого чи червонясто-бурого кольору, своєрідного запаху і гіркуватого смаку.

Збереження. Список Б.

Вища разова доза усередину 0,5 мл (23 краплі).

Вища добова доза усередину 1,5 мл (70 крапля).

Analginum Анальгін

Болезаспокійливий, жарознижуючий, протизапальний засіб

1-феніл – 2,3-диметил-4-метиламінопіразолон-5-метансульфат натрію

Опис. Білий чи білий з ледь помітним жовтуватим відтінком крупноігольчастий, кристалічний порошок без запаху, гіркуватого смаку. У присутності вологи швидко розкладається. Водні розчини nри стоянн жовтіють.

Розчинність. Розчинний у 1,5 ч. води, 160 ч. 95% спирту, практично нерозчинний в ефірі, хлороформі й ацетоні.

Збереження. Список Б. У добре укупорених банках жовтогарячого скла, у захищеному від світла місці.

Вища разова доза усередину 1,0 г.

Вища добова доза усередину 3,0 г.

Вища разова доза під шкіру, внутримышечно, у вену 0,5 г.

Вища добова доза під шкіру, внутримышечно, у вену 1,5 г.

Kalil bromidum Калію бромід

Заспокійливий засіб.

Опис. Безбарвні чи білі блискучі кристали чи дрібнокристалічний порошок без запаху, солоного смаку.

Розчинність. Розчинний у 1,7 ч. води, мало розчинний у спирті.

Збереження. У добре укупоренной тарі, що охороня від дії світла.

Зворотній бік ППК.

Загальний об'єм мікстури: V(заг) = 200 мл + 10 мл + 8 мл = 218 мл.

3,0 г анальгіну (концентрат якого відсутній) в об'ємі 218 мл складуть:

218 мл – 3,0г

100 мл – Х

Х = 3 * 100 / 218 = 1,37 тобто менше 3%

При розчиненні 3,0 г анальгіну (КЗО = 0,68 мл/г) об'єм збільшиться на 2,04 мл (0,68 * 3,0 = 2,04).

Для мікстури об'ємом більше 200 мл відхилення від норми допускається ±1%. Для об'єму 218 мл це відхилення складе 2,18 мл. Як видно, відхилення в об'ємі, що займає 3,0 г анальгіну, не перевищує допустимо норми, тому що 2,18 мл більше, ніж 2,04 мл. У таких випадках КЗО не враховують.

V (розчину калію броміду 20% (1:5)) = 5 * 4 = 20 мл

V (води очищеної) = 200–20 = 180 мл

Лицьовий бік ППК.

Дата № рецепта

Aquae purificatae 180 ml

Analgini 3,0

Solutionis Kalii bromidi 5% 20 ml

Tincturae Belladonnae 8 ml

Tincturae Valerianae 10 ml

V(заг) = 218 мл.

Приготував:

Перевірив:

Видав:

У підставку відмірюють 180 мл води очищеної, у якій розчиняють 3,0 г анальгіну. Розчин проціджують у відпускний флакон і додають спочатку 20 мл 20% розчину калію броміду, потім 8 мл настойки беладони, в останню чергу – 10 мл настойки валеріани. Закупорюють і оформляють до відпуску.

Готовий лікарський препарати перевіряють на чистоту, а посуд, у якому вони знаходяться, на герметичність. Якщо флакон з готовим лікарським препаратом перевернути пробкою вниз, то при легкому постукуванні об долоню рідина не повинна просочуватися через пробку. Закупорений флакон з рідким лікарським препаратом (розчином) злегка струшують, перевертають і переглядають у прямому і відбитому світлі. У рідині не повинно бути помітно будь-яких сторонніх часток.

На флакон наклеюють оформлену і відповідно заповнену етикетку «Внутрішнє» чи «Зовнішнє». Розчини, що містять отруйні речовини, опечатують, оформляють сигнатурою і додатковою етикеткою «Поводитися з обережністю». Якщо лікарський препарат вимагає особливих умов зберігання, то наклеюють додаткові етикетки, наприклад. «Зберігати в прохолодному місці», «Перед уживанням збовтувати» т. д.

Рецепт №4

Візьми: Розчину кальцію хлориду 5% 200 мл

Глюкози 60,0

Натрію броміду 3,0

Змішай. Дай. Познач. По 1 столовій ложці 3 рази в день.

Rp.: Solutionis Calcii chloridi 5% 200 ml

Glucosi 60,0

Natrii bromidi 3,0

Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3 рази в день.

ЛФ – Мікстура-розчин, до складу якої входить світлочутлива речовина – натрію бромід, сильно гігроскопічна речовина – кальцію хлорид і глюкоза, прописана в концентрації більше 3%. Мікстуру виготовляють, використовуючи концентровані розчини.

Glucosum Глюкоза

Опис. Безбарвні кристали чи білий дрібнокристалічний порошок без запаху, солодкого смаку.

Розчинність. Розчинна у 1,5 ч. води, важко розчинна у 95% спирті, практично нерозчинно в ефірі.

Збереження. У добре укупоренной тарі.

Natrii bromidum Натрію бромід

Заспокійливий засіб.

Опис. Білий кристалічний порошок без запаху, солоного смаку. Гігроскопічний.

Розчинність. Розчинний у 1,5 ч. води й у 10 ч. спирту.

Збереження. У добре укупоренной тарі, що охороня від дії світла, у сухому місці.

Calcii chloridum Кальцію хлорид

Джерело іонів кальцію, антиалергічний засіб.

Опис. Безбарвні кристали без запаху, горько-соленого смаку. Препарат дуже гігроскопічний, на повітрі розтікається.

Розчинність. Дуже легко розчинний у воді, викликає при цьому сильне охолодження розчину, легко розчинний у 95% спирті.

Збереження. У невеликих, добре укупоренных скляних банках із пробками, залитими парафіном, у сухому місці.

Користуватися кристалічним кальцію хлоридом незручно (кристали мокрі і бруднять ваги; при зважуванні немає впевненості в точному дозуванні, тому що невідомий вміст у даній солі гігроскопічної води). Щоб уникнути псування лікарської речовини і неточного дозування кальцію хлориду, з нього виготовляють концентрований розчин 50% чи 20%, який застосовують для виготовлення рідких лікарських препаратів. Розчин стійкий добре зберігається тривалий час.

Зворотній бік ППК.

m (кальцію хлориду) = 200 * 5% / 100 = 10,0

V (розчину кальцію хлориду 50% (1:2)) = 10,0 * 2 = 20 мл

V (розчину глюкози 50% (1:2)) = 60,0 * 2 = 120 мл

V (розчину натрію броміду 20% (1:5)) = 3,0 * 5 = 15 мл

V (води очищеної) = 200 – (20 + 120 + 15) = 45 мл

Лицьовий бік ППК.

Дата № рецепта

Aquae purificatae 45 ml

Solutionis Calcii chloridi 50% 20 ml

Solutionis Glucosi 50% 120 ml

Solutionis Natrii bromidi 20% 15 ml

V(заг) = 218 мл.

Приготував:

Перевірив:

Видав:

У флакон для відпуску відмірюють 45 мл води очищеної, 20 мл 50% концентрованого розчину кальцію хлориду, 120 мл 50% концентрованого розчину глюкози, 15 мл 20% концентрованого розчину натрію броміду.

Готовий лікарський препарати перевіряють на чистоту, а посуд, у якому вони знаходяться, на герметичність. Якщо флакон з готовим лікарським препаратом перевернути пробкою вниз, то при легкому постукуванні об долоню рідина не повинна просочуватися через пробку. Закупорений флакон з рідким лікарським препаратом (розчином) злегка струшують, перевертають і переглядають у прямому і відбитому світлі. У рідині не повинно бути помітно будь-яких сторонніх часток.

На флакон наклеюють оформлену і відповідно заповнену етикетку «Внутрішнє» чи «Зовнішнє». Розчини, що містять отруйні речовини, опечатують, оформляють сигнатурою і додатковою етикеткою «Поводитися з обережністю». Якщо лікарський препарат вимагає особливих умов зберігання, то наклеюють додаткові етикетки, наприклад. «Зберігати в прохолодному місці», «Перед уживанням збовтувати» т. д.

Рецепт №5

Візьми: Розчину гідрогену пероксиду 2% 60 мл

Дай. Познач. Для промивання гнійних ран.

Rp.: Solutioms Hydrogenn peroxydi 2% 60 ml

Da. Signa. Для промивання гнійних ран.

У даному випадку прописаний 2% розчин перекису водню під хімічною назвою. Його можна приготувати розведенням розчину перекису водню 3% з водою, виходячи з фактичного вмісту перекису водню у вихідному розчині.

Solutio Hydrogeni peroxydi diluta Розчин перекису водню

Склад. Пергідролю – 10 г., Антифебрину – 0,05 г., Води – до 100 млл

Готування. У частині води розчиняють пергідроль, а в іншій частині, при нагріванні, розчиняють антифебрин. Після охолодження розчину антифебрину його додають до розчину пергідролю і ретельно перемішують.

Опис. Безбарвна, прозора рідина без запаху чи з слабким своєрідним запахом, слабокислої реакції. Швидко розкладається на світлі, при нагріванні, зіткненні з окиснювачами чи відновниками речовинами, лугами, деякими металами (залізом, міддю, марганцем і ін.), виділяючи кисень.

Збереження. У склянках із притертими скляними пробками, у прохолодному, захищеному від світла місці.

Зворотній бік ППК.

V (розчину перекису водню 3%) = 60 * 2 / 3 = 40 мл

V (води очищеної) = 60 – 40 = 20 мл

Лицьовий бік ППК.

Дата № рецепта

Aquae purificatae 20 ml

Solutionis Hydrogenn peroxydi 3% 40 ml

V(заг) = 60 мл.

Приготував:

Перевірив:

Видав:

У підібраний флакон для відпуску з жовтогарячого скла відмірюють 20 мл води зчищеної і додають 40 мл розчину перекису водню 3%. Оформляють до відпуску.

Готовий лікарський препарати перевіряють на чистоту, а посуд, у якому вони знаходяться, на герметичність. Якщо флакон з готовим лікарським препаратом перевернути пробкою вниз, то при легкому постукуванні об долоню рідина не повинна просочуватися через пробку. Закупорений флакон з рідким лікарським препаратом (розчином) злегка струшують, перевертають і переглядають у прямому і відбитому світлі. У рідині не повинно бути помітно будь-яких сторонніх часток.

На флакон наклеюють оформлену і відповідно заповнену етикетку «Внутрішнє» чи «Зовнішнє». Розчини, що містять отруйні речовини, опечатують, оформляють сигнатурою і додатковою етикеткою «Поводитися з обережністю». Якщо лікарський препарат вимагає особливих умов зберігання, то наклеюють додаткові етикетки, наприклад. «Зберігати в прохолодному місці», «Перед уживанням збовтувати» т. д.

Рецепт 6

Rp.: Inf. herbae Thermopsidis 0,1 – 200 ml

Natrii hydrocarbonatis

Natrii benzoatis

Liq. Ammonii anisati aa 1,0

Sirupi Althaeae 20 ml

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази на день.

Зворотній бік ППК.

V (розчину натрію гідрокарбонату 5%(1:20)) = 1,0 * 20 = 20 мл

V (розчину натрію бензоату 10%(1:10)) = 1,0 * 10 = 10 мл

V (води очищеної) = 200 – (10 + 20) = 170 мл

Лицьовий бік ППК.

Дата № рецепта

Aquae purificatae 170 ml

Inf. herbae Thermopsidis siccum 0,1

Solutionis Natrii hydrocarbonatis 5% 20 ml

Solutionis Natrii benzoatis 10% 10 ml

Sirupi Althaeae 20 ml

Liq. Ammonii anisati 1,0

V(заг) = 221 мл.

Приготував:

Перевірив:

Видав:

Загальний обсяг мікстури складає 221 мл. При її виготовленні використовують сухий екстракт термопсиса (1:1), що поміщають у підставку в кількості 0,1 г і розчиняють у 170 мл води. Отриманий розчин проціджують у відпускний флакон, у який попередньо поміщено 20 мл 5% розчину натрію гідрокарбонату (1:20) і 10 мл 10% розчину натрію бензоата (1:10). У суміш додають заздалегідь змішані 20 мл сиропу алтеї і 1 мл нашатирно-анісовых крапель

 

Рецепт 7.

Rp.: Natrii bromidi

Analgini aa 3,0

Aquae destillatae 200 ml

M.D.S. Мікстура.

Зворотній бік ППК.

Загальний об'єм мікстури: V(заг) = 200 мл

3,0 г анальгіну (концентрат якого відсутній) в об'ємі 200 мл складуть:

200 мл – 3,0г

100 мл – Х

Х = 3 * 100 / 200 = 1,5 тобто менше 3%

При розчиненні 3,0 г анальгіну (КЗО = 0,68 мл/г) об'єм збільшиться на 2,04 мл (0,68 * 3,0 = 2,04).

Для мікстури об'ємом більше 200 мл відхилення від норми допускається ±1%, це відхилення складе 2 мл. Як видно, відхилення в об'ємі, що займає 3,0 г анальгіну, не перевищує допустимої норми, тому КЗО не враховуємо.

V (розчину натрію броміду 20% (1:5)) = 5 * 3,0 = 15 мл

V (води очищеної) = 200–15 = 185 мл

Лицьовий бік ППК.

Дата № рецепта

Aquae purificatae 180 ml

Analgini 3,0

Solutionis Natii bromidi 5% 15 ml

V(заг) = 200 мл.

Приготував:

Перевірив:

Видав:

Об’єм розчину в даному прописі складає 200 мл. Для його виготовлення у флакон для відпуску відмірюють 15 мл 20%-ного розчину натрію броміду (концентрований розчин 1:5).

У підставку відважують 3 г анальгіну, концентрований розчин якого відсутній, розчиняють його в 185 мл води додають у відпускний флакон. Додавання 3 г анальгіну збільшило обсяг мікстури на 2 мл, що знаходиться в межах припустимих відхилень.

 

Рецепт 8.

Rp.: Natrii bromidi

Kalii iodidi aa 6,0

Glucosi 60,0

Tincturae Convallariae maijalis 5 ml

Aquae destillatae 200 ml

M.D.S. Внутрішньо.

Зворотній бік ППК.

V (розчину калію йодиду 20% (1:2)) = 6,0 * 5 = 30 мл

V (розчину глюкози 50% (1:2)) = 60,0 * 2 = 120 мл

V (розчину натрію броміду 20% (1:5)) = 6,0 * 5 = 30 мл

V (води очищеної) = 200 – (30 + 120 + 30) = 20 мл

Лицьовий бік ППК.

Дата № рецепта

Aquae purificatae 20 ml

Solutionis Glucosi 50% 120 ml

Solutionis Natrii bromidi 20% 30 ml

Solutionis Kalii iodidi 20% 30 ml

Tincturae Convallariae maijalis 5 ml

V(заг) = 205 мл.

Приготував:

Перевірив:

Видав:

Об’єм даного препарату, підрахований як сума рідких інгредієнтів, складає 205 мл. Його готують з використанням концентрованих розчинів. Для цього у відпускний флакон відмірюють 20 мл води, 120 мл 50% розчину глюкози, 30 мл 20% розчину натрію броміду і 30 мл 20% розчину калію йодиду. В останню чергу додають 5 мл настойки конвалії.

 

Рецепт 9.

Rp.: Solutionis Acidi hydrochlorici 3% – 100 ml

D.S. По 1 ч. л. 3 рази на день до їжи.

Зворотній бік ППК.

V (Solutionis Acidi hydrochlorici diluti (1:10)) = 3 * 10 = 30 мл

V (води очищеної) = 100 – 30 = 70 мл

Лицьовий бік ППК.

Дата № рецепта

Aquae purificatae 70 ml

Solutionis Acidi hydrochlorici diluti (1:10) 30 ml

V(заг) = 100 мл.

Приготував:

Перевірив:

Видав:

Для готування даного розчину необхідно було б взяти 3 мл 8,2–8,4%-ний хлористо-водневої кислоти і довести дистильованою водою до 100 мл. Але ми готуэмо з використанням бюреточной установки з концентрату 1:10. Тому беремо кислоти в 10 разів більше – 30 мл, а води відповідно 70 мл.

 

Рецепт 10.

Rp.: Analgini 3,0

Natrii bromidi 5,0

T-rae Belladonnae 5,0

T-rae Valerianae

T-rae Convallariae aa 10,0

Aquae destillatae 200,0

M.D.S. По 1 ст. л. 3 рази в день.

Зворотній бік ППК.

V(заг) = 225 мл.

V (розчину натрію броміду 20%) = 25 мл

V(води) = 200 – 25 = 175 мл.

Лицьовий бік ППК.

Дата № рецепта

Solutio Natrii bromidi 20% 25 ml

Analgini 3,0

Aquae destillatae 175,0

T-rae Belladonnae 5,0

T-rae Valerianae 10,0

T-rae Convallariae 10,0

V(заг) = 225 мл.

Приготував:

Перевірив:

Видав:

Для виготовлення препарату по даному прописі у відпускний флакон відмірюють 25 мл 20% розчину натрію броміду. У підставку відважують 3 г анальгіну і розчиняють у 175 мл води дистильованої. Отриманий розчин проціджують у флакон з розчином натрію броміду. Після перевірки рідини на відсутність механічних домішок додають 5 мл настойки беладони і по 10 мл настойок валерианы і конвалії. Флакон закупорюють оформляють для відпуску. Необхідно пам'ятати, що додавання настойок до водяних розчинів виробляється в порядку збільшення міцності спирту.

 

Висновки та рекомендації

Концентровані розчини – це недозований вид аптечної заготівки, що застосовується для приготування лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем, шляхом розведення або в суміші з іншими лікарськими речовинами.

Номенклатура концентрованих розчинів визначається специфікою екстемпоральної рецептури і об'ємом роботи аптек. Крім того використовуються стандартні фармакопейні розчини.

Концентровані розчини готують в асептичних умовах на одержаній очищеній воді масооб'ємним методом з використанням мірного посуду. Необхідну кількість води можна також розрахувати, використовуючи коефіцієнти збільшення об'єму або значення густоти розчину (додаток 1). Лікарські речовини відважують з врахуванням фактичного вмісту вологи.

Всі допоміжні матеріали (підставки, мірні колби, лійки, поперові або скляні фільтри та ін.), що використовуються для приготування і зберіганняконцентрованих розчинів, стерилізують. Концентровані розчини не повинні готуватися в концентраціях, близьких до граничних, оскільки при зниженні температури розчину можлива кристалізація розчиненої речовини. Приготовані розчини фільтрують і проводять повний хімічний аналіз (тотожність, кількісний вміст речовини).

Залежно від результату кількісного аналізу концентровані розчини відповідно розводять водою або зміцнюють, додаючи сухий лікарський препарат до потрібної концентрації. Після зміцнення або розведення концентрованого розчину потрібно провести кількісне визначення лікарської речовини.

Зберігаються концентровані розчини в добре укупореній тарі в захищеному від світла місці при температурі (20–22) град. С або в холодильнику (3–5) град. С. На штанглаз з розчином наклеюють етикетку, де вказують назву розчину, його концентрацію, номер серії та аналізу. Виготовляють розчини в міру потреби з врахуванням обсягу роботи аптеки і термінів їх придатності. Зміна кольору, помутніння, поява нальотів є ознаками непридатності розчинів.

 
Список використаної літератури

1.   Государственная фармакопея СССР. – 10‑е изд. – М.: Медицина, 1968. – 1079 с.

2.   Государственная фармакопея СССР. – 9‑е изд. – М.: Медгиз, -1961. – 911 с.

3.   Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

4.   Р.Б. Косуба, В.І. Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

5.   Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1–2.

6.   Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

7.   Перцев І.М., Шевченко Л, Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. – Харків: Прапор, 1995. – 303 с.

8.   Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290 с.

9.   Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

10.    СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

11.    Справочник фармацевта. / Под ред. А.И. Тенцовой – 2-е изд. М.: Медицина, 1981. – 184 с.

12.    Н-з №44 від 16.03.93 р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

13.    Н-з №96 від 03.04.91 р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

14.    Н-з №197 від 7.09.93 р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

15.    Н-з №275 від 05.05.06 р. «Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів».

16.    Н-з №276 від 27.09.91 р. О нормах отклонения, допустимых при изготовлении ЛС.

17.    Н-з №583 від 19.07.72 р. Единственные правила оформлении лекарств изготовляемых в аптеках.

18.    Н-з №626 від 15.12.2004 р. «Про затвердження правил виробництва (виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки».© 2009 База Рефератов